Bruke (Meny)-elementer

Nedenfor finner du en liste over alternativer som er tilgjengelige når du trykker på (Meny)-knappen i en liste over samlinger.

Alternativ
Beskrivelse
[Delete Collections]
Sletter samlinger som du har opprettet. Se Detaljer.
[Choose Bookshelf]
Viser følgende popup-meny. Du kan også tappe tittelen, eller trykke på (Meny)-knappen tapp [Choose Bookshelf].
[Books]
[Collections]
[Purchased Content]*
[Evernote]

* Hvis du ikke har logget deg på Reader Store ennå, vises ikke [Purchased Content].
Kun tilgjengelig i visse land/regioner. Funksjonen [Purchased Content] vises bare på din Reader hvis din lokale Reader Store støtter funksjonen.