Låne bøker fra offentlige biblioteker*

* Kun tilgjengelig i visse land/regioner.
Mange offentlige biblioteker (kun tilgjengelig i visse land/regioner) tilbyr digitale bibliotektjenester slik at du kan låne bøker for Reader med bibliotekkortet ditt.* Du kan laste dem ned direkte til Reader.
* Du må ha et bibliotekkort for å bruke offentlige bibliotektjenester. Kontakt ditt lokale bibliotek for mer informasjon.

Finne ditt offentlige bibliotek

  1. Konfigurer Wi-Fi-innstillingene til Reader for å få tilgang til ditt offentlige bibliotek. Se Detaljer.

  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Public Library].

Følg anvisningene på skjermen for å bruke de offentlige bibliotektjenestene.
Se Detaljer for bruk av nettleseren. Se Detaljer for bruk av nettleserens alternativelementer.

Låne bøker

  1. Finn det du vil låne via nettsiden til det offentlige biblioteket.

  1. Følg instruksjonene på siden og last ned boken. Du kan kontrollere nedlastingsprosessen på statuslinjen og tappe den for å vise meldingsvinduet. Se Detaljer.

Du kan bli bedt om å spesifisere låneperioden.
Når tittelen er lastet ned, lagres den i applikasjonen [Books].
Du kan kontrollere låneperioden for lånte bøker ved å vise ikonene i innholdslisten [Books]. Se Detaljer.

Levere tilbake bøker

  1. Konfigurer Wi-Fi-innstillingene til Reader for å få tilgang til ditt offentlige bibliotek. Se Detaljer.

  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Bookshelves] [Books] trykk på (Meny)-knappen tapp [Return Books].

  1. Tapp boken du vil levere tilbake. Det vises et merke ved siden av den valgte boken. Du kan velge flere bøker.

  1. Tapp [Done] [Yes].

Du kan kontrollere tilbakeleveringsprosessen på statuslinjen og tappe den for å vise meldingsvinduet. Se Detaljer.
De valgte bøkene leveres tilbake.
Merk
  • Hvis du når utlånsgrensen, kan det offentlige biblioteket kanskje hindre at du låner flere bøker før du leverer tilbake noen av bøkene du har lånt.

  • Enkelte offentlige biblioteker lar deg kanskje levere tilbake bøker tidlig.