Surfe på nettet

Reader har en nettleser som lar deg besøke nettsider og laste ned filer og bilder direkte til Reader. De lagres under applikasjonene [Books] og [Pictures].
 1. Kontroller at Wi-Fi er satt opp og slått på.

 1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Browser].

 1. Gå til et webområde.

 • Tapp (Bokmerker) tapp et av bokmerkene.

 • Tapp URL-feltet og skriv inn URL-adressen med skjermtastaturet, og tapp [Go].

 1. Surfe på webområdet.

 • Trykk på < (Forrige)-knappen for å bla oppover.

 • Trykk på > (Neste)-knappen for å bla nedover.

 • Tapp og dra for å flytte visningsområdet.

 • Trykk (Tilbake)-knappen for å gå tilbake til forrige webside.

Merk
 • Du må godta vilkårene og betingelsene før du bruker [Browser]. Les vilkårene og betingelsene nøye. Når du tapper [Accept], åpnes [Browser].

Tips
 • Du kan trykke på (Meny)-knappen tapp [Continue Reading] for å gå tilbake til den sist leste siden i den boken du leste sist.