Webleserverktøy

Zoome inn

I zoom-modus vises zoom-linjen nederst til høyre på skjermen.
  • Knip ut for å zoome inn.

  • Knip inn for å zoome ut.

  • Dobbelttapp for å tilpasse siden til vinduets størrelse.

Trykk (Tilbake)-knappen for å gå ut av zoom-modus.

Ta et skjermbilde

Du kan lagre gjeldende side som et skjermbilde.
  1. Trykk på (Meny)-knappen mens du viser en webside tapp [More] [Capture Screenshot] [OK].

Skjermbilder lagres i applikasjonen [Pictures]. Se Detaljer.