Nedlastinger

Når du klikker en lenke for å laste ned et element, lastes elementet ned til din Reader.*
Du kan vise nedlastingshistorikken ved å trykke på (Meny)-knappen tapp [More] [Downloads].
* Bare filtyper som støttes, kan lastes ned. Se Detaljer for filtyper som støttes.

Laste ned en lenket fil

Du kan laste ned en fil bak en lenke uten å åpne den i webleservinduet.
 1. Tapp og hold lenken tapp [Save Link].

 1. Tapp [Yes] når du blir bedt om det.

Avhengig av webområdet starter nedlasting av filen når du tapper nedlastingsikonet.
Den nedlastede filen er tilgjengelig i applikasjonen [Books].

Laste ned et bilde

Du kan laste ned et bilde som vises i webleservinduet.
 1. Tapp og hold bildet tapp [Save Image].

 1. Tapp [Yes] når du blir bedt om det.

Vise fremgangen i nedlastingen

Du kan vise elementer som lastes ned eller som nylig er lastet ned.
 1. Mens et element lastes ned, vises et ikon som viser at nedlastingen pågår i statuslinjen.

Tapp statuslinjen for å åpne meldingsvinduet. Se Detaljer.
Elementer der nedlasting pågår, vises i listen under [Ongoing].
Elementer som nylig er lastet ned, og elementer der nedlasting nylig mislyktes, vises i listen under [Notification].
 1. Trykk (Tilbake)-knappen for å gå tilbake til websiden.

Avbryte en nedlasting

Du kan avbryte en nedlasting mens den pågår.
 1. Trykk på (Meny)-knappen mens du viser en webside tapp [More] [Downloads].

Du kan også tappe statuslinjen tapp elementet som lastes ned under [Ongoing].
Nedlastingshistorikken vises.
 1. Tapp og hold et element tapp [Cancel Download], eller trykk på (Meny)-knappen tapp [Cancel Download].

Trykk på (Tilbake)-knappen for å gå tilbake til websiden.

Åpne fil/bilde som er lastet ned

Du kan vise filer som er lastet ned fra et webområde. Nedlastede filer lagres i [Books] eller [Pictures] avhengig av filtypen.
 1. Trykk på (Meny)-knappen mens du viser en webside tapp [More] [Downloads].

Du kan også tappe statuslinjen tapp elementet som lastes ned under [Notification].
 1. Tapp en nedlastet fil, eller tapp og hold et element tapp [Open].

Din Reader åpner filen i en egnet applikasjon.
Trykk på (Tilbake)-knappen for å gå tilbake til websiden.

Slette en nedlastet fil

Du kan slette nedlastede filer.
 1. Trykk på (Meny)-knappen mens du viser en webside tapp [More] [Downloads].

 1. Tapp og hold et element tapp [Delete].

Filen slettes fra din Reader.
Avhengig av filtype kan filer også slettes fra de enkelte applikasjonene.