Flere vinduer

Åpne et nytt vindu

  1. Trykk på (Meny)-knappen mens du viser en webside [More] [Windows] [New Window].

Maksimalt 3 vinduer kan være åpne samtidig. Hvis [New Window] ikke vises, tapper du [Close] i listen over vinduer.

Åpne en lenke i et nytt vindu

I stedet for det gjeldende vinduet kan du åpne en lenke i et nytt vindu, slik at du kan holde gjeldende vindu oppe.
  1. Tapp og hold en lenke tapp [Open in New Window].

Lenken åpnes i et nytt vindu.
Maksimalt 3 vinduer kan være åpne samtidig. Når tre vinduer er åpnet, vises ikke [Open in New Window].

Skifte webleservinduet som vises

Hvis du har mer enn ett åpent webleservindu, kan du endre hvilket vindu som vises.
  1. Trykk på (Meny)-knappen mens du viser en webside tapp [More] [Windows].

  1. Velg et annet webleservindu.

Lukke et webleservindu

Du kan lukke webleservinduene.
  1. Trykk på (Meny)-knappen mens du viser en webside tapp [More] [Windows].

  1. Tapp [Close].

Vinduet lukkes.
Merk
  • Hvis bare ett webleservindu er åpent og du tapper [Close], åpnes webleserens startside automatisk.