Bokmerker og historikk

Bokmerke et webområde

Du kan bokmerke ditt favoritt-webområde, slik at du kan åpne det raskt.
 1. Gå til webområdet du vil bokmerke.

 1. Slik legger du den gjeldende siden til bokmerkene:

 • Tapp ved siden av URL-feltet tapp [Add bookmark…].

 1. Alternativt kan du redigere navnet på bokmerket ved å tappe tekstfeltet under [Name] og bruke skjermtastaturet. Se Detaljer.

 1. Tapp [OK].

Gjeldende webside legges til i listen over bokmerker.

Åpne et bokmerke for et webområde

Med bokmerker kan du raskt gå tilbake til dine favoritt-webområder.
 1. Tapp ved siden av URL-feltet mens du viser en webside.

Listen over bokmerker vises.
 1. Tapp bokmerket for å åpne det.

Redigere et bokmerke

Du kan endre bokmerkets navn eller adresse (URL) om nødvendig.
 1. Tapp ved siden av URL-feltet mens du viser en webside.

Listen over bokmerker vises.
 1. Tapp og hold bokmerket du vil redigere tapp [Edit Bookmark].

 1. Rediger bokmerkets navn/plassering ved å tappe tekstfeltet under [Name]/[Location] og bruke skjermtastaturet.

 1. Tapp [OK].

Hvis du vil gå tilbake til websiden du viste, trykker du på (Tilbake)-knappen.

Slette bokmerker

Du kan fjerne bokmerker fra bokmerker-listen slik at du bare har de du trenger.
 1. Tapp ved siden av URL-feltet mens du viser en webside.

Listen over bokmerker vises.
 1. Tapp og hold bokmerket du vil fjerne fra listen tapp [Delete Bookmark].

 1. Tapp [OK] når du blir bedt om det.

Bokmerket fjernes fra listen.
Hvis du vil gå tilbake til websiden du viste, trykker du på (Tilbake)-knappen.

Åpne et webområde du har besøkt tidligere

Du kan vise en liste over webområder du har besøkt tidligere.
 1. Tapp ved siden av URL-feltet mens du viser en webside.

 1. Tapp [History].

En liste over webområder du har besøkt tidligere, vises.
 1. Tapp et element for å åpne det i webleseren.

Slette elementer fra webleserens historikk

Du kan slette oppføringer fra webleserens historikk.
 1. Tapp ved siden av URL-feltet mens du viser en webside.

 1. Tapp [History].

En liste over webområder du har besøkt tidligere, vises.
 1. Tapp og hold oppføringen du vil fjerne fra listen tapp [Remove from History].

 1. Trykk (Tilbake)-knappen for å gå tilbake til websiden du viste.

Tips
 1. Du kan slette alle elementer fra webleserens historikk ved å trykke på (Meny)-knappen tappe [Clear History] i trinn 2.