Webleserinnstillinger

Du kan endre følgende innstillinger i webleseren etter eget ønske. Trykk på (Meny)-knappen mens du viser en webside, og tapp [More] [Settings] for å endre innstillingene.

Innstilling
Beskrivelse
[Default Zoom]
Standard zoomstørrelse. Satt til "Medium" som standard.
[Open Pages in Overview]
Åpner sidene skalert til vinduets størrelse. Aktivert som standard.
[Text Encoding]
Satt til "Unicode (UTF-8)" som standard. Webleseren støtter følgende kodinger:
  • Latin-1 (ISO-8859-1)

  • Unicode (UTF-8)

[Block Pop-up Windows]
Blokkerer popup-vinduer. Aktivert som standard.
[Load Images]
Laster bilder på en webside. Aktivert som standard.
[Auto-fit Pages]
Formaterer websider i forhold til vinduets størrelse. Aktivert som standard.
[Enable JavaScript]
Aktiverer JavaScript. Aktivert som standard.
[Set Home Page]
Angir websiden som skal vises som standard. Du kan angi gjeldende webside som din startside.
[Page Information]
Viser detaljert informasjon om websiden.
[Clear Cache]
Tømmer hurtigbufferen.
[Clear History]
Sletter webleserhistorikken.
[Accept cookies]
Godtar informasjonskapsler (cookies) fra webområder. Aktivert som standard.
[Clear All Cookie Data]
Fjerner alle informasjonskapsler (cookies).
[Remember Form Data]
Gjør det mulig for webleseren å huske skjemahistorikk. Aktivert som standard.
[Clear Form Data]
Tømmer historikken for søk og skjemaer.
[Remember Passwords]
Gjør det mulig for webleseren å huske enkelte angitte passord. Aktivert som standard.
[Clear Passwords]
Sletter passord som er lagret av webleseren.
[Reset to Default]
Gjenoppretter standardinnstillinger og sletter alle webleserdata.
[Legal Information]
Viser vilkår og betingelser for bruk av webleseren.

Hvis du vil gå tilbake til websiden du viste, trykker du på (Tilbake)-knappen.