Finne notater i alle bøker og magasiner

Du kan bruke [All Notes] for å finne notater i alle bøker og magasiner. Applikasjonen lagrer alle notater, inkludert bokmerker, uthevinger og tegninger du har lagt til på sider. Tapp et element i listen for å gå til siden der notatet er plassert.
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [All Notes].

  1. Notatikoner Detaljer

  1. Filtrer notattype Detaljer

  1. Sorter ikon, sorter etter dato, tittel eller filnavn

  1. Søkeikon Detaljer

  1. Overskrift (uthevet tekst, tekstnotat, begynnelsen av teksten på den bokmerkede siden eller begynnelsen av teksten på siden med et håndskrevet notat)

  1. Dato da notatet ble opprettet, tittel på bok/magasin/avis, sidetall

  1. Tapp et notat i listen.

Siden som inneholder det valgte notatet, vises.
Trykk på (Tilbake)-knappen for å gå tilbake til [All Notes].
Se Detaljer for beskrivelse av hvordan du sletter notater.