Laste opp notater fra alle bøker, magasiner og aviser til Evernote

  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [All Notes] tapp og hold notatet du vil laste opp i listen.

  1. Tapp [Upload to Evernote].

Notatet lastes opp til Evernote.
Merk
  • Før du laster opp til Evernote, må du logge deg inn. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Evernote Setup].