Legge ut notater fra alle bøker og magasiner på Facebook

  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [All Notes] tapp og hold notatet du vil legge ut.

  1. Tapp [Post to Facebook].

Notatet legges ut på Facebook.
Merk
  • Før du legge ut informasjonen på Facebook, må du logge deg inn. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Facebook Setup].