Bruke ordboken

Du kan velge å bruke én av flere innebygde ordbøker.
Bare ordbøkene som følger med din Reader, kan brukes. Det er ikke mulig å installere eller legge til nye ordbøker.
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Dictionary].

  1. Skriv inn et ord du vil slå opp med skjermtastaturet.

Listen over ordforslag vises.
  1. Tittelen på gjeldende ordbok.

  1. Liste over ordforslag.

  1. Tapp ett av ordforslagene.

Definisjonen vises i ordbokvisningen.
Tapp (Søk) i ordbokvisningen for å slå opp et annet ord.
Tips
  • Tapp og hold et annet ord i ordbokvisningen for å slå opp dette ordet i ordboken.