Endre ordboken

Du kan velge en annen ordbok.
Du kan også skifte ordbok når du slår opp et ord.
  1. Trykk på (Meny)-knappen tapp [Change Dictionary].

  1. Tapp en av ordbøkene.

  1. Ordboken endres, og listen over ordforslag eller ordbokvisningen for den valgte ordboken vises.

Hvis du endrer ordboken i applikasjonen [Dictionary], endres også ordboken som brukes når du slår opp et ord i applikasjonene [Books] og [Periodicals]*.
* Kun tilgjengelig i visse land/regioner.