Vise en liste over ord som er slått opp tidligere

Du kan vise en liste over ord du har slått opp tidligere i den valgte ordboken.
  1. Trykk på (Meny)-knappen mens en ordbok er åpen tapp [Word Logs: Dictionary].

En liste over ord du har slått opp tidligere, vises.
  1. Tapp et ord for å slå det opp i ordboken.

Slette elementer i oppslagshistorikken

Du kan slette ord du har slått opp tidligere.
  1. Trykk på (Meny)-knappen tapp [Delete Word Logs].

  1. Tapp elementene du vil slette.

Det blir merket av for de valgte elementene.
  1. Tapp [Done] [Yes].

Trykk på (Tilbake)-knappen for å gå tilbake til ordboken.