Bruke (Meny)-elementer

Nedenfor finner du en liste over alternativer som er tilgjengelige når du trykker på (Meny)-knappen i ordbokvisningen.

Alternativ
Beskrivelse
[Previous View]
Åpner et tidligere oppslått ord i ordbokvisningen etter at du har slått opp et annet ord i ordbokvisningen.
[Change Dictionary]
Skifter til en annen ordbok og søker på nytt.
[Font]
Endrer skriftstørrelse på listen over ordforslag og definisjonsvisningen.
[Word Logs: Dictionary]
Viser en liste over ord som er slått opp tidligere. Se Detaljer.