Lage en tegning

Du kan bruke applikasjonen [Handwriting] til å lage en tegning.
 1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Handwriting].

 1. Lage en ny tegning.

 1. Tapp i øvre høyre hjørne på skjermen.

Tegnearket åpnes.
 1. Tegn i tegneområdet med fingeren.

 1. Blyantverktøy

 1. Viskelærverktøy

 1. Tegneområde

Hvis du vil slette en linje, tapper du tapp eller trekk over en del av linjen.
 1. Tapp [Save].

Merk
 1. Pass på at du ikke berører noen andre deler av skjermen mens du skriver. Dette kan påvirke notatet du skriver.

 1. Unngå å tegne for nær kanten på tegnearket for å sikre at notatene blir riktig lagret.

 1. Hvis du opplever vanskeligheter når du tegner på din Reader:

 • Unngå å legge for mye press på skjermen.

 • Prøv å unngå å tegne for raskt.

 • Denne funksjonen er ikke ment for svært detaljerte tegninger eller skriving av små bokstaver.

Tips
 • Hvis du tapper [New] mens du oppretter en tegning, blir den gjeldende tegningen lagret, og et nytt tegneark åpnes.

 • Disse tegningene blir bare lagret i det interne minnet.