Redigere en eksisterende tegning

  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Handwriting] tapp tegningen du vil redigere.

  1. Rediger tegningen.

Du kan bruke fingeren.
Hvis du vil slette en linje, tapper du (Slett) tapp eller trekk over en del av linjen.
  1. Tapp [Save].

Tips
  • Hvis du tapper [New] mens du oppretter en tegning, blir den gjeldende tegningen lagret, og et nytt tegneark åpnes.

  • Disse tegningene blir bare lagret i det interne minnet.

  • Hvis du vil slette tegningen som vises, trykker du på (Meny)-knappen tapp [Delete Drawing] [Yes].