Slette/beskytte en tegning

Du kan slette eller beskytte tegninger.
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Handwriting].

  1. Trykk på (Meny)-knappen tapp [Delete Drawings] eller [Protect Drawings].

Se Detaljer for beskrivelse av hvordan du sletter tegninger.
Du kan også slette en tegning etter trinn 1 ved å tappe og holde den. Se Detaljer.
Se Detaljer for beskrivelse av hvordan du beskytter tegninger.
Du kan også beskytte en tegning etter trinn 1 ved å tappe og holde den. Se Detaljer.