Bruke (Meny)-elementer

Nedenfor finner du en liste over alternativer som er tilgjengelige når du trykker på (Meny)-knappen i innholdslisten [Handwriting].

Alternativ
Beskrivelse
[Delete Drawings]
Sletter én eller flere tegninger fra din Reader. Se Detaljer.
[Protect Drawings]
Beskytter én eller flere tegninger mot sletting. Se Detaljer.