Lage et tekstnotat

Du kan bruke applikasjonen [Text Memo] til å lage et notat.
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Text Memo].

  1. Lage et nytt notat.

  1. Tapp i øvre høyre hjørne på skjermen.

En notatblokk åpnes.
  1. Skriv inn notatet med skjermtastaturet.

  1. Tapp [Save].

Tips
  • Hvis du tapper [New] mens du oppretter et notat, blir det gjeldende notatet lagret, og en ny notatblokk åpnes.

  • Nylig opprettede notater blir bare lagret i det interne minnet.