Redigere et eksisterende notat

  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Text Memo] tapp notatet du vil redigere.

  1. Tapp [Edit].

Skjermtastaturet åpnes.
Rediger notatet med skjermtastaturet.
  1. Tapp [Save].

Tips
  • Hvis du tapper [New] mens du oppretter et notat, blir det gjeldende notatet lagret, og en ny notatblokk åpnes.

  • Nylig opprettede notater blir bare lagret i det interne minnet.

  • Hvis du vil slette notatet som vises, trykker du på (Meny)-knappen tapp [Delete Memo] [Yes].