Slette/beskytte et notat

Du kan slette eller beskytte ett eller flere notater.
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Text Memo].

  1. Trykk på (Meny)-knappen tapp [Delete Memos] eller [Protect Memos].

Se Detaljer for beskrivelse av hvordan du sletter notater.
Du kan også slette et notat etter trinn 1 ved å tappe og holde det. Se Detaljer.
Se Detaljer for beskrivelse av hvordan du beskytter notater.
Du kan også beskytte et notat etter trinn 1 ved å tappe og holde det. Se Detaljer.