Vise bilder

Du kan bruke applikasjonen [Pictures] til å vise bilder, ett av gangen eller som en lysbildefremvisning. Du kan også velge bildet du vil bruke som dvaleskjermbilde på din Reader.
Du finner mer informasjon om valg av bilder til dvaleskjermbildet i Detaljer.
Du finner mer informasjon om overføring av bilder til din Reader i Detaljer.
Du finner mer informasjon om filtyper som støttes i Detaljer.
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Pictures].

Se Detaljer for beskrivelse av hvordan du blar i listen over bilder.
  1. Verktøyikoner Detaljer

  1. Tapp et bilde.

Bildevisningen åpnes.

Navigere i bildevisningen

Du kan utføre følgende operasjoner mens et bilde er åpent.

Hvis du vil
Gjør følgende
Gå til neste side
  • Trykk på > (Neste)-knappen.

  • Dra til venstre.

Gå til forrige side
  • Trykk på < (Forrige)-knappen.

  • Dra til høyre.