Zoome inn på et bilde

Du kan zoome inn på bilder for å se dem bedre.
Visningsprogrammet viser zoomestolpen og visningsposisjonsindikatoren i zoom-modus.
  • Knip ut for å zoome inn.

  • Knip inn for å zoome ut.

Du kan trekke over skjermen for å flytte visningsposisjonen.
Trykk (Tilbake)-knappen for å gå ut av zoom-modus.