Vise bilder i en lysbildefremvisning

Lysbildefremvisningen viser bildene ett og ett i valgt sorteringsrekkefølge. Du kan også spesifisere intervall for visningen.
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Pictures].

  1. Tapp et bilde trykk på (Meny)-knappen tapp [Slideshow].

Lysbildefremvisningen starter fra det gjeldende bildet.

Stoppe lysbildefremvisningen og gå tilbake til visningsprogrammet

  • Trykk (Tilbake)-knappen.

  • Tapp på bildet.

Endre intervall for lysbildefremvisningen

  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Pictures].

  1. Tapp et bilde trykk på (Meny)-knappen tapp [Settings] [Slide Duration]. Velg ett av de følgende viste alternativene.

  1. Trykk på (Tilbake)-knappen for å gå tilbake til bildevisningen.

Det valgte intervallet brukes når du starter en lysbildefremvisning.
Tips
  • Du kan også endre intervallet for lysbildefremvisningen i applikasjonen [Settings]. Se Detaljer.