Laste opp et bilde til Evernote

  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Pictures].

  1. Tapp og hold et bilde.

Popup-menyen vises.
  1. Tapp [Upload to Evernote].

Bildet lastes opp til Evernote.
Merk
  • Før du laster opp til Evernote, må du logge deg inn via [Hjem] [Applications] [Evernote Setup].

Tips
  • Du kan også laste opp det valgte bildet ved å trykke på (Meny)-knappen tapp [Upload to Evernote].