Slette bilder

Du kan slette ett eller flere bilder.
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Pictures].

  1. Trykk på (Meny)-knappen tapp [Delete Pictures].

Se Detaljer for beskrivelse av hvordan du sletter bilder.
Du kan også slette et bilde ved å tappe og holde det. Se Detaljer.