Bruke (Meny)-elementer

Nedenfor finner du en liste over alternativer som er tilgjengelige når du trykker på (Meny)-knappen i innholdslisten [Pictures].

Alternativ
Beskrivelse
[Delete Pictures]
Sletter ett eller flere bilder fra din Reader. Se Detaljer.
[Settings]
Endrer intervallet for lysbildefremvisning. Se Detaljer.