Bruke Evernote

Du kan laste ned notater fra en egen Evernote-notisbok og vise dem i ePub-format på Reader. Du kan også laste opp uthevede ord, bilder og skrevne notater til Evernote.
  • Se Detaljer for informasjon om hvordan du laster opp uthevede ord på en side.

  • Se Detaljer for informasjon om opplasting av bilder.

  • Se Detaljer for informasjon om opplasting av notater fra alle bøker og magasiner eller aviser.

  • Se Detaljer for informasjon om å laste opp adressen til en nettside.

Merk
  • Du må opprette en Evernote-konto for å bruke Evernote. Se Evernote-nettsiden. Du kan også opprette en Evernote-konto med Reader når den er koblet til et Wi-Fi-nettverk.

  • Notater opprettet med Evernote Clearly™ og notater som er hovedsakelig tekstbaserte, vises best. Enkelte notater vises kanskje ikke riktig på grunn av ePub-konvertering.

  • Alle binære filer som er lagt ved et Evernote-notat, utelates etter ePub-konvertering.

  • Et Evernote-notat av et bilde som ikke er større enn 1200 × 1600 piksler (bredde × høyde), vil vises riktig.

  • Uthevede ord kan lastes opp med inntil 140 tegn når det finnes begrensninger.