Opprette en ny konto

Hvis du ikke har opprettet en Evernote-konto ennå, må du gjøre det for å komme i gang.
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Evernote Setup].

Et Evernote-innstillingsskjermbilde for pålogging vises.
  1. Tapp [Create Account].

  1. Tapp tekstfeltet og skriv inn e-postadressen, brukernavnet og passordet ved hjelp av skjermtastaturet.

  1. Tapp [Register].