Logg deg på Evernote

Hvis du har en Evernote-konto, kan du bruke den ved å legge inn brukernavnet og passordet ditt.
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Evernote Setup].

Et Evernote-innstillingsskjermbilde for pålogging vises.
  1. Skriv inn brukernavnet og passordet ditt med skjermtastaturet.

  1. Tapp [Sign In].

Evernote-innstillinger for konfigurasjon vises.