Synkronisering i Evernote-listesiden.

Det er lett å synkronisere notisbøkene på Evernote-listesiden.
  1. Kontroller at Wi-Fi er satt opp og slått på.

  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Bookshelves] [Evernote].

  1. Tapp øverst på skjermen.

Synkroniseringen med Evernote starter.
Merk
  • Hvis du sletter synkronisert innhold i Evernote-skyen, vil det samme innholdet på Reader også slettes.

Tips
  • Når [Books], [Collections] eller [Purchased Content]* vises, tapper du skjermens øvre, venstre hjørne for å vise [Evernote]. Du kan også trykke på (Meny)-knappen. Tapp deretter [Choose Bookshelf] for å vise [Evernote].

* Kun tilgjengelig i visse land/regioner. Funksjonen [Purchased Content] vises bare på din Reader hvis din lokale Reader Store støtter funksjonen.