Logge deg på Facebook

Når du har opprettet en konto, legger du inn e-postadressen og Facebook-passordet ditt.
  1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Facebook Setup].

Webleseren åpnes.
  1. Skriv inn e-postadressen og Facebook-passordet ditt med skjermtastaturet.

Hvis det åpnes et godkjenningsskjermbilde, bekrefter du.
  1. Tapp påloggingsknappen på nettsiden.

Merk
  • Du må logge deg på via dette skjermbildet før du legger ut noe på Facebook.

  • De faktiske skjermbildene kan variere.