Generelle innstillinger


Innstilling
Beskrivelse
[Page Turn Preference]
Angir bevegelsesretning for å bla om.
[Menu Language]
Angir menyspråk.
[Keyboard]
Angir layout for skjermtastaturet.
[Country / Region]
Angir land/region.
Applikasjonene i [Hjem]-skjermbildet kan variere, avhengig av hvilket land du velger.
Reader Store varierer avhengig av landet/regionen du velger. Du må registrere en konto for hver region for å kunne bruke Reader Store i flere regioner.
[Preferred eBook Shop]*
Velger en foretrukken eBook-butikk som skal vises i Hjem-menyen.
[Reader Store Notifications]
Lar Reader vise anbefalinger fra Reader Store. Se Detaljer.

* Vises bare hvis tysk er valgt i [Country / Region].