Innstillinger for trådløst nettverk


Innstilling
Beskrivelse
[Wi-Fi]
Slår Wi-Fi på/av. Se Detaljer.
[Wireless Standby]
Med trådløs standby-modus unngår du at batteriet lades ut unødig som følge av trådløs kommunikasjon. Hvis du ikke utfører noen trådløse operasjoner i løpet av 10 minutter, går trådløs-funksjonen automatisk inn i standby-modus.
Merk
  • Tilgang til Reader Store og [Browser]-applikasjonen fra trådløs standby-modus er mer tidkrevende enn når Reader er koblet til det trådløse nettverket.

  • Hvis du deaktiverer trådløs standby-modus, opprettholder Reader trådløs tilkobling til enhver tid, noe som fører til at batteriet lades ut raskere.

[Wi-Fi Settings]
Wi-Fi-innstillinger gjør det mulig for din Reader å bruke lokale Wi-Fi-nettverk til å koble til Internett. Se Detaljer.