Applikasjonsinnstillinger


Innstilling
Beskrivelse
[Books / Periodicals]
Stiller inn innstillinger for alle bøker/magasiner/aviser. Du kan stille inn standard skriftstørrelse.
[Refresh Display]: Oppdaterer visningen hver gang du blar*.
* Skjermbildet vil kanskje fremdeles flimre selv om avmerkingsboksen [Refresh Display] ikke er valgt. Dette er for å forhindre et spøkelsesbilde.
[Page Sync]*: Angir sidesynkronisering for sideposisjon, bokmerker og uthevinger.
* Kun tilgjengelig i visse land/regioner. Funksjonen [Page Sync] vises bare på din Reader hvis din lokale Reader Store støtter funksjonen.
[Dictionary]
Spesifiserer standard ordbok.
[Picture]
Angir intervall for lysbildefremvisning.
[Browser]
Angir innstillinger for webleseren.