Dato- og klokkeslettinnstillinger


Innstilling
Beskrivelse
[Date]
Angir dato.
[Time]
Angir klokkeslett.
[Date Format]
Angir datoformat.
[24-Hour Format]
Merk av for å vise klokkeslett i 24-timers format.
[Time Zone]
Angir tidssone.

Tips
  1. Når du starter Reader-applikasjonen og kobler din Reader til en datamaskin, blir klokken på din Reader synkronisert med klokken på datamaskinen.