Systemadministrasjon


Innstilling
Beskrivelse
[Device Lock]
Angir en 4-sifret PIN-kode for Reader for å hindre uautorisert bruk.
For å sette [Device Lock] til [On], taster du din 4-sifrede PIN-kode tapp [Continue] for å taste den igjen tapp [OK]. Hvis [Device Lock] er satt til [On], må du låse opp Reader med den 4-sifrede PIN-koden når du aktiverer Reader fra hvilemodus og når du slår den på.
For å sette [Device Lock] til [Off] taster du inn din 4-sifrede PIN-kode og tapper [Continue].
Merk
  • Sony anbefaler at du noterer din 4-sifrede PIN og oppbevarer den på et trygt sted, adskilt fra din Reader.

  • Hvis du glemmer din 4-sifrede PIN, kontakter du Sony Customer Support. Vær oppmerksom på at alt innhold på enheten blir slettet hvis den må låses opp.

[Standby Screen]
Angir innstillinger for dvaleskjermbilde.
[Type of Image]: Du kan velge om du vil vise omslaget på den siste boken du leste eller flere bilder fra applikasjonen [Pictures]. Hvis du velger [Selected Pictures], fortsetter du ved å tappe [Select Pictures] tapp for å merke av ved bildene du vil vise tapp [Done].
[Show Message]: Du kan velge om enheten skal vise en melding om aktivering av din Reader fra hvilemodus på dvaleskjermbildet.
[Download Destination]
Angir destinasjonen for innhold som lastes ned fra Reader Store, eller filer som lastes ned fra nettleseren. Velg mellom [Internal Memory] og [SD Card].
[Check for Updates]
Kontroller oppdateringsinformasjonen.
[Demo Mode]
Setter Reader i demomodus.
Merk av avmerkingsboksen ved siden av [Demo Mode] for å gå inn i demomodus.