Initialisering


Innstilling
Beskrivelse
[Restore Defaults]
Gjenoppretter standardinnstillingene for din Reader.
[Clear Keyboard History]
Sletter ord som er registrert i historikken for skjermtastaturet.
[Format Memory]
Gjør det mulig å formatere det interne minnet i din Reader og microSD-kortet.
Merk
  • Hvis du har formatert din Reader eller microSD-kortet på datamaskinen, kan det være at din Reader ikke kan vise overført innhold. I så fall bruker du Reader-enhetens [Format Memory]-funksjon til å formatere din Reader og microSD-kortet på nytt.

  • Hvis et minne formateres, stoppes nedlasting av innhold.

Tips
  • Før du formaterer, må du sikkerhetskopiere data du ønsker å beholde på datamaskinen via Reader-applikasjonen. Vær oppmerksom på at innhold også blir slettet ved formatering.

[Deauthorize for Adobe DRM]
Fjerner godkjenning av Reader for Adobe DRM (Digital Rights Management).
Tips
  • Denne menyen vises når Reader er godkjent for Adobe DRM.