Slå av enheten

Gjør det mulig å slå av din Reader i stedet for å la den stå i hvilemodus.