Feilsøkingstips

Feilsøkingstips kan hjelpe deg å løse tekniske problemer raskt.
  1. Lad din Reader helt opp.

  1. Tilbakestill Reader.

Trykk på RESET-knappen med en liten nål eller binders.
Skjermbildet fryser, og din Reader starter ikke på nytt automatisk.
Trykk på (På/av)-knappen slik at oppstartskjermbildet vises.
Merk
  • Bokmerker, uthevinger, håndskrevne notater og innstillinger kan bli slettet ved tilbakestilling.

  • Ikke trykk på RESET-knappen med en spiss som kan brekke, for eksempel blyet i en trykkblyant. Det kan føre til at RESET-knappen blir blokkert.

  1. Omfattende støtte og feilsøkingsinformasjon er tilgjengelig på PC-webområdet for brukerstøtte. Se Detaljer.