Reader-enheten

Slå på/av

Reader-enheten kan ikke slås på.
 • Reader-enheten kan ikke betjenes hvis den er koblet til datamaskinen og innstilt på dataoverføringsmodus. Bruk funksjonen for trygg fjerning av maskinvare på datamaskinen, og koble deretter USB-kabelen fra din Reader.

 • Det kan ha dannet seg kondens. Vent noen timer og slå deretter på din Reader.

 • Hvis batteriet blir helt utladet, er det ingen strøm til (På/av)-knappen, og det kan være at du ikke kan slå på din Reader. I så fall kobler du Reader til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen. Reader slås straks på. Hvis Reader ikke slås på, trykker du på (På/av)-knappen. Hvis ladeindikatoren blinker rødt 3 ganger, kobler du USB-kabelen fra Reader. Koble den til igjen etter ca. 5 minutter.

Reader-enheten kan ikke slås av eller settes i hvilemodus.
 • Hvis skjermbildet på din Reader fryser og ikke reagerer, vil heller ikke (På/av)-knappen fungere. I så fall tilbakestiller du Reader-enheten. Se Detaljer.

Reader-enheten går automatisk i hvilemodus, eller slås av.
 • For å bevare batteriet leveres din Reader med automatiske strømsparefunksjoner. Din Reader går i hvilemodus etter 10 minutter uten aktivitet. Etter 3 dager* i hvilemodus, vil din Reader slås helt av automatisk.

* Hvis batterinivået er lavt, kan din Reader bli slått av automatisk før det har gått 3 dager. Når du viser en lysbildefremvisning, vil imidlertid denne funksjonen ikke fungere. De automatiske strømsparefunksjonene kan ikke slås av.

Batteri

Kan ikke lade Reader.
 • Hvis du bruker en annen kabel enn den medfølgende USB-kabelen til å lade din Reader, kan det være at den ikke lades som den skal. Lad Reader bare med den medfølgende USB-kabelen og eventuelt med strømadapteren (PRSA-AC10/PRSA-AC1A, selges separat). Se Detaljer.

 • Hvis du lader via USB-porten på en datamaskin, må du passe på at Reader-enheten er koblet direkte til USB-porten med den medfølgende USB-kabelen. Bruk ikke en USB-hub.

 • Batteriet er ikke ladet lenge nok. Lad din Reader til ikonet endres til . (Ladeikonet viser ikke gjenværende batteristrøm under lading.)

 • Datamaskinen må være slått på for å lade din Reader. Din Reader blir ikke ladet hvis datamaskinen går i hvilemodus eller standby-modus. La datamaskinen være slått på med en stabil og konstant strømforsyning når din Reader lades.

 • Hvis datamaskinen går i hvilemodus mens din Reader er tilkoblet for lading, vil Reader-enhetens batterinivå gradvis bli tappet, Reader-enheten slås av, og batteriet i din Reader blir ikke ladet. I så fall kobler du USB-kabelen fra din Reader, aktiverer datamaskinen fra hvilemodus og kobler deretter USB-kabelen til din Reader igjen.

 • Det kan være at datamaskinen ikke leverer nok strøm. Hvis du kobler din Reader til en bærbar datamaskin, må du sørge for en stabil og konstant strømforsyning til den bærbare datamaskinen under lading av din Reader.

 • Hvis omgivelsestemperaturen er for kald eller for varm til at Reader kan lade opp, må du justere omgivelsestemperaturen til mellom 5°C og 35°C, koble fra og koble til igjen USB-kabelen.

Batteritiden virker kort.
 • Det kan være at din Reader ikke er helt oppladet. Pass på at du lader din Reader helt opp til endres til .

 • Driftstemperaturen er lavere enn 5°C. Dette skyldes batteriets egenskaper, og er ikke en feil.

 • Din Reader bruker strøm i hvilemodus. Hvis du ikke har tenkt å bruke din Reader, slår du den av i stedet for å la den stå i hvilemodus.

 • Hvis du ikke surfer på nettet, avslutter du [Browser] ved å trykke på (Hjem)-knappen.

 • Batteriet i din Reader lades gradvis ut hvis enheten ikke brukes på lang tid. Før du slår på Reader-enheten etter lang tid uten bruk, må du lade din Reader på nytt.

 • Slå av Wi-Fi hvis du ikke bruker trådløs kommunikasjon. Se Detaljer.

 • Hvis du lader Reader-enheten via dataoverføringsmodus, og datamaskinen går inn i hvilemodus eller dvalemodus, blir ikke Reader-enheten ladet, og batteriet kan bli utladet. Kontroller at datamaskinen er slått på når Reader-enheten lades, og lad Reader-enheten helt opp før du bruker den. Se Detaljer.

Berøringsskjerm

Reader aktiveres eller startes ikke opp umiddelbart.
 • I lave temperaturer kan berøringsskjermen reagere langsommere enn normalt. Dette skyldes berøringsskjermens egenskaper, og er ikke en feil.

 • Etter at din Reader er nullstilt eller slått på, kan det ta tid før oppstartskjermbildet vises.

Skjermen reagerer ikke.
Skjermen reagerer langsomt.
 • Hvis berøringsskjermen blir skitten, kan det være at den ikke fungerer som den skal. Rengjør berøringsskjermen med en myk klut, for eksempel en pusseklut for briller.

 • I lave temperaturer kan berøringsskjermen reagere langsommere enn normalt. Slå av din Reader og la den ligge noen timer til den er tilpasset til omgivelsestemperaturen.