Trådløs tilkobling

Reader Store

Reader Store gir omfattende kundestøtteinformasjon. For Reader Store-støtte trykker du på (Hjem)-menyen tapp applikasjonen [Reader Store] trykk på (Meny)-knappen tapp [Help and Support].
Kan ikke koble til butikken.
 • Wi-Fi-forbindelsen kan være brutt. Kontroller at Wi-Fi er slått på og riktig satt opp, kontroller signalstyrken fra tilgangspunktet, og prøv igjen. Se Detaljer.

Kan ikke finne kjøpte bøker eller magasiner.
 • Bøker lastes ned til applikasjonen [Books], og aviser/magasiner lastes ned til applikasjonen [Periodicals]*. Tapp statuslinjen for å åpne meldingsvinduet, og se under [Notification] for å kontrollere de nedlastede elementene. Se Detaljer.

* Kun tilgjengelig i visse land/regioner.

Wi-Fi-forbindelse

Din Reader kobles ikke til Wi-Fi-nettverket.
 • Nettverksfunksjonen kan ikke slås på fordi batterinivået er for lavt. Lad Reader i noen minutter og prøv igjen.

 • Kontroller at Wi-Fi er slått på, og kontroller signalstyrken fra tilgangspunktet.

 • Skann etter tilgjengelige tilgangspunkter i nærheten, og velg et nytt.

 • Kontroller at innstillingene for sikkerhet (WEP/WPA), statisk IP-adresse og proxy er riktige.

 • Tilgangspunktet bruker en sikkerhetsmetode eller krypteringsnøkkel som ikke støttes.

 • Offentlige Wi-Fi-nettverk krever kanskje bruker-ID og passord. I så fall må du angi riktig bruker-ID og passord for å opprette en nettverksforbindelse.

 • Tilgangspunktet har filter for MAC-adresser aktivert. Du kan kontrollere MAC-adressen ved å trykke på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Settings] [About] [Device Information]. Sørg for at denne MAC-adressen blir godtatt av tilgangspunktet.

 • Wi-Fi-nettverksinnstillingene for tilgangspunktet er ikke riktige. Juster innstillingene som beskrevet i bruksanvisningen som fulgte med tilgangspunktet, og i eventuell informasjon fra nettverksadministratoren.

 • Reader er for langt fra tilgangspunktet. Flytt Reader-enheten nærmere tilgangspunktet og skann på nytt.

 • Hindringer, som vegger, metall eller betong, mellom Reader-enheten og et tilgangspunkt kan svekke forbindelsen. Prøv å flytte Reader-enheten til et annet sted, og skann på nytt.

 • Det finnes annet utstyr i nærheten som bruker 2,4 GHz-frekvensbåndet (for eksempel en trådløs telefon, mikrobølgeovn eller Bluetooth-datautstyr). Flytt utstyret, eller slå det av.

 • Wi-Fi-nettverkstjenesten er midlertidig utilgjengelig eller redusert. Kontroller status hos nettverksadministratoren.

Finner ikke tilgangspunktet i listen over Wi-Fi-nettverk.
 • Tilgangspunktet du vil bruke, er stilt inn slik at det ikke kringkaster sin SSID til brukere. I så fall kan det være at tilgangspunktet ikke vises i listen over Wi-Fi-nettverk. Tapp [Add Wi-Fi Network] og tast inn SSID manuelt. Se Detaljer.

Webleser

Websiden vises ikke riktig.
 • Wi-Fi-forbindelsen kan være brutt. Kontroller at Wi-Fi er slått på og riktig satt opp, kontroller signalstyrken fra tilgangspunktet, og oppdater deretter websiden.

 • På grunn av den store mengden standarder og teknologier som brukes til å designe websider, er det umulig å garantere at alle sider vises riktig.

 • Når du kniper en nettside inn/ut, kan skjermbildet bli for lyst til å kunne leses. Dette er ikke en feil.

Kan ikke endre skriftstørrelse.
 • Skriftstørrelsen endres ikke hvis den er spesifisert på websiden. Du kan bruke zoomfunksjonen til å forstørre sidevisningen.

 • Når du kniper en nettside inn/ut, kan skjermbildet bli for lyst til å kunne leses. Dette er ikke en feil.