Lese bøker og magasiner eller aviser

Kan ikke åpne en bok.
  • Boken kan være utgått. Kontroller utløpsdatoen for den lånte boken.

  • Du må være kontoinnehaveren som kjøpte boken for å lese den.

  • En bok som er beskyttet av Adobe digital opphavsrett, krever at du angir tilhørende Adobe ID og passord for å godkjenne din Reader. (Du kan lagre maks. ti ID-er på Reader.) For USA/Canada: Reader Store-påloggingsskjermbildet vises hvis Reader ikke har blitt godkjent enda.

  • Boken eller magasin-/avisutgaven kan være av en filtype som ikke støttes. Du finner mer informasjon om filtyper som støttes i Detaljer.

"Continue Reading" fungerer ikke, eller bokmerket mangler.
  • Hvis filstatusen er endret (som i følgende tilfeller), kan data under [Continue Reading] eller notater bli slettet.

  • En tekst-/PDF-fil er redigert.

  • En bok som er kjøpt med en godkjent Reader, leses på en annen Reader som ikke er godkjent, via overføring med minnekort.

Finner ikke innhold på Reader-enheten.
  • Hvis du har formatert din Reader på datamaskinen, kan det være at din Reader ikke kan vise overført innhold. I så fall bruker du Reader-enhetens [Format Memory]-funksjon til å formatere din Reader på nytt. Se Detaljer.

  • Selv om de er beskyttet på Reader, kan bøker og magasiner/aviser bli slettet hvis du synkroniserer Reader etter at de er slettet fra Reader-applikasjonen.

  • Hvis du sletter eller endrer mapper eller filer i "database"-mappen på din datamaskin, kan innhold eller notater bli slettet.