Vise bilder

Kan ikke vise et bilde.
  • Bildet kan være av en filtype som ikke støttes. Du finner mer informasjon om filtyper som støttes i Detaljer.

  • Hvis størrelsen på et bilde du har overført med Reader-applikasjonen, er for stor, kan det være at et miniatyrbilde ikke kan opprettes på din Reader, og bildet vises kanskje ikke i innholdslisten [Pictures]. I så fall sletter du bildet via Reader-applikasjonen.