Koble til datamaskinen

Datamaskinen oppdager ikke din Reader.
  • Etter at din Reader er koblet til datamaskinen via USB-kabelen, må du sette din Reader i dataoverføringsmodus. Se Detaljer.

  • Det kan ta litt tid før datamaskinen oppdager Reader.

  • Sørg for at Reader er koblet direkte til USB-porten med den medfølgende USB-kabelen. Bruk ikke en USB-hub.

  • Prøv å koble til en annen USB-port på datamaskinen.

  • Prøv å koble fra Reader og koble den til på nytt.

  • Hvis ingen av metodene over løser problemet, tilbakestiller du din Reader. Se Detaljer.

Kan ikke synkronisere innholdet med din Reader.
  • Det kan være at din Reader ikke er godkjent. Godkjenn Reader først. Du finner flere detaljer i [Help]-dokumentasjonen for Reader-applikasjonen.

  • Det må være nok plass på Reader eller minnekortet. Kontroller [About] for mengden ledig plass i det interne minnet. Se Detaljer. Slett noe av innholdet, eller kopier det til Reader-applikasjonen for å frigjøre plass på Reader-enheten eller minnekortet.