Sikkerhetsinformasjon

Beskyttet innhold

Beskyttet innhold er begrenset til kun personlig bruk. Bruk av innholdet utover dette krever tillatelse fra eieren av opphavsretten.

Håndtere Reader

 • For å samsvare med retningslinjene for FCCs grenser for radiofrekvensstråling for ukontrollert miljø, må denne enheten og antennen ikke plasseres eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.

 • Hvis Reader-enheten forårsaker forstyrrelser i radio- eller TV-mottak, slår du av Reader-enheten og flytter den bort fra radioen eller TV-apparatet.

 • Unngå å bruke Reader-enheten som beskrevet i kunngjøringene ombord på fly under avgang og landing.

 • Unngå å slippe ned eller sette tunge gjenstander på Reader-enheten, eller utsette Reader-enheten for kraftige slag. Dette kan føre til feil eller skade.

 • Utsett aldri din Reader for ekstremt lys, temperatur, fuktighet eller vibrasjoner.

 • La ikke din Reader ligge på ustabilt underlag.

 • Hvis en gjenstand plasseres på berøringsskjermen, kan det føre til feil. Sett din Reader i hvilemodus, eller slå den av når den ikke er i bruk.

 • Når din Reader brukes i andre land, er det ditt ansvar å sikre at Reader brukes i samsvar med følgende spesifikasjoner:

 • AC-spenning

 • Forskrifter for trådløse produkter

 • Andre sikkerhetsbestemmelser eller krav

 • Ikke berør terminalene til Reader med fingrene eller metallgjenstander. Dette kan føre til funksjonsfeil.

 • La aldri din Reader ligge utsatt for høy temperatur, for eksempel i en bil parkert i solen eller i direkte sollys.

Unngå vann og fuktighet

 • Vær oppmerksom på at kondens kan dannes midlertidig hvis enheten flyttes fra et kaldt miljø til et varmt miljø, eller hvis den brukes i et rom der varmen nettopp er slått på. Kondens skyldes et fenomen der fuktighet i luften samler seg på overflater som for eksempel metallplater osv., og deretter omdannes til væske. Hvis det dannes kondens i din Reader, lar du den være slått av til kondensen forsvinner. Hvis du bruker din Reader mens kondens forekommer, kan det føre til feil.

 • Reader-enheten er ikke vanntett. Husk å følge forholdsreglene nedenfor.

 • Unngå å miste din Reader ned i vasken eller andre beholdere fylt med vann.

 • Bruk ikke Reader-enheten i fuktige omgivelser eller i dårlig vær, for eksempel regn eller snø.

 • Unngå at Reader-enheten blir våt.

Hvis du berører din Reader med våte hender, eller legger din Reader i et fuktig plagg, kan det føre til at Reader-enheten blir våt, noe som kan føre til feil.

Lade Reader

 • Det kan dannes varme i Reader-enheten under lading, eller hvis den brukes lenge.

 • Bruk bare den medfølgende USB-kabelen eller den valgfrie strømadapteren (PRSA-AC10/PRSA-AC1A, selges separat). Bruk ikke andre USB-kabler eller strømadaptere.

 • Pakk aldri Reader-enheten inn i noe mens den lades. Varmedannelse i din Reader kan forårsake funksjonsfeil eller skade.

 • Hvis batteriet blir utladet kort tid etter at det er ladet opp, kan det skyldes at batteriets levetid snart er over og at det bør skiftes. Kontakt Sony Support Center.

Wi-Fi-tilkobling

Den trådløse LAN-funksjonaliteten er Wi-Fi-sertifisert og samsvarer med spesifikasjonene for interoperabilitet som er fastsatt av WFA (Wi-Fi Alliance).

Rengjøre din Reader

 • Rengjør din Reader med en myk klut, for eksempel en pusseklut for briller. Kontroller at det ikke er støv eller smuss på den myke kluten. Dette kan føre til at din Reader blir skadet.

 • Bruk ikke skuresvamper, skurepulver eller løsemidler, som alkohol eller benzen, som kan skade overflaten på innkapslingen.

 • Pass på å holde din Reader borte fra vann og væskesøl.

Berøringsskjerm

 • Unngå å legge for mye press på berøringsskjermen. Fargen eller belysningen kan bli uskarp eller ujevn, og Reader-enheten kan bli skadet.

 • Når Reader-enheten brukes i kalde omgivelser, kan det vises tynne streker på berøringsskjermen. Dette er ikke en feil.

 • Den utvendige overflaten på berøringsskjermen er laget av glass. Dette glasset kan bli knust hvis din Reader slippes ned på hardt underlag eller utsettes for et kraftig slag. Den kan også bli ripet opp eller slitt når den bæres i en veske. Hvis du er bekymret for skader på berøringsskjermen, kan du bruke et beskyttende deksel (selges separat).

Trådløs funksjon

 • Slå av den trådløse funksjonen når du er på steder der radiokommunikasjon ikke er tillatt. Hvis du befinner deg på et slikt sted, må du innhente tillatelse fra riktig myndighet før du aktiverer den trådløse funksjonen på denne enheten.

 • Slå av den trådløse funksjonen på helseinstitusjoner der det er oppslag om at trådløst utstyr ikke skal brukes. Sykehus og helseinstitusjoner kan bruke utstyr som kan bli påvirket av radiofrekvent (RF) energi, som genereres av trådløs kommunikasjon.

 • Bruk ikke din Reader nær medisinsk utstyr uten at du først har innhentet tillatelse til å gjøre det.

 • Generelle merknader om bruk av Wi-Fi-funksjon (Trådløst LAN).

I enkelte land eller regioner er bruk av Wi-Fi-produkter begrenset av lokale bestemmelser (f.eks. begrensninger i antall kanaler).