Applikasjoner på din Reader


Ansvarsfraskrivelse: SONY skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for økonomisk skade eller tap av inntekt, inkludert krav fra tredjepart, som følge av bruk av programvaren som leveres med denne Reader.

  • Opphavsrettsloven forbyr reprodusering av programvaren eller håndboken som følger med, helt eller delvis, samt utleie av programvaren uten tillatelse fra eieren av opphavsretten.

  • Programvaren som leveres med denne Reader, kan ikke brukes med annet utstyr enn den er beregnet for.

  • Grunnet den kontinuerlige utviklingen for å forbedre kvaliteten, kan programvarens spesifikasjoner bli endret uten varsel.

  • Vennligst legg merke til at programvarens spesifikasjoner kan bli endret uten varsel på grunn av den kontinuerlige utviklingen for å forbedre kvaliteten.

  • Bruk av denne Reader-enheten med annen programvare enn den medfølgende dekkes ikke av garantien.

  • Ved å oppdatere Reader-applikasjonen kan du sørge for at din Reader har alle de nyeste funksjonene. De siste programvareoppdateringene kan utføres ved å gå til [Help]-menyen til Reader-applikasjonen og klikke [Check for Updates].

  • Avhengig av typen tekst og tegn kan det være at teksten som vises på Reader, ikke vises riktig. Dette skyldes følgende:

– Kapasiteten til Reader-enheten.
– Reader-enheten fungerer ikke som den skal.
– Informasjon om innhold er skrevet på et språk eller med tegn som ikke støttes av Reader-enheten.
  • Muligheten til å vise språk på din Reader avhenger av operativsystemet som er installert på datamaskinen. For best mulig resultat må du sørge for at det installerte operativsystemet er kompatibelt med det språket du vil vise.

– Vi kan ikke garantere at alle språk kan vises riktig på din Reader.
– Tegn som er laget av brukere, samt enkelte spesialtegn, vises kanskje ikke.