Om forhåndsinstallert eksempelinnhold

Eksempelinnhold er forhåndsinstallert på din Reader, slik at du kan prøve ut apparatet med én gang.
De forhåndsinstallerte eksemplene er ment som lese- og visningsprøver.
Merk
  1. Du vil ikke kunne gjenopprette forhåndslastede prøver hvis de blir slettet fra din Reader. Sony leverer ingen erstatning av prøvene.