Merknader om microSD-kort

SD-kort er laget ifølge standarder og brukes ofte som lagringsmedium for bærbare enheter. microSD og microSDHC-kort er medlemmer av SD-kortfamilien.
Reader-enheten støtter følgende korttyper.
 • microSD og microSDHC-kort

 • Opptil 32 GB

microSD-kort på opptil 32 GB er testet og fungerer sammen med Reader-enheten. Vi kan imidlertid ikke garantere at alle microSD-kort vil fungere.

Forholdsregler

 • Sett kortet inn i riktig spor med etiketten opp, til kortet klikker på plass.

 • Oppbevar microSD-kortene utilgjengelig for barn for å unngå kvelningsfare.

 • Unngå å berøre gullkontaktpunktene på microSD-kortet.

 • Minnekortet må ikke demonteres eller modifiseres.

 • La ikke minnekortet bli vått.

 • Unngå følgende for å hindre dataskade. Sony gir ingen garanti for skadede data.

 • Fjern minnekortet eller slå av Reader mens data leses eller skrives.

 • Bruk Reader på steder der statisk elektrisitet eller elektrisk støy forekommer.

 • Unngå å slå, bøye, slippe ned, demontere, åpne, knuse, deformere, punktere, makulere, mikrobølgebehandle, brenne eller male microSD-kortet.

 • Bruk ikke makt, en tynn pinne eller pinsett til å fjerne microSD-kortet. Kontakt kundestøtte hvis du ikke klarer å fjerne microSD-kortet.

 • Unngå å fjerne microSD-kortet eller slå av Reader-enheten mens det leses fra eller skrives til minnekortet. Ellers vil de redigerte dataene ikke bli lagret.

 • Et deformert microSD-kort må ikke settes inn i Reader-enheten.

 • Hvis et minnekort formateres av datamaskinen, kan det bli ustabilt på Reader og "Reader for PC/Mac". Når du formaterer et minnekort, må du formatere det med Reader (se Detaljer). Hvis en formatering utføres, slettes alle filene, selv skrivebeskyttede bildefiler.

 • Hvis du endrer eller sletter en mappe via datamaskinen, eller flytter en fil til en annen mappe enn "database", kan data lagret på minnekortet forsvinne eller bli ubrukelige for dette produktet.

 • Du kan bruke et microSD-kort (mindre enn 2 GB) og microSDHC-kort (mindre enn 32 GB), men CPRM (content protection for recordable media) støttes ikke.

 • microSDXC-kort støttes ikke.

 • FAT (file allocation table) støttes.

 • exFAT (extended file allocation table) støttes ikke.

Formatere et microSD-kort

Du kan bruke Reader-enheten til å formatere et microSD-kort om nødvendig.
ADVARSEL
Hvis du formaterer microSD-kortet, slettes alle filer som er lagret på kortet. Du kan bruke Reader-applikasjonen til å sikkerhetskopiere filer. Filer som du har beskyttet via Reader-applikasjonene, vil også bli slettet.
 1. Trykk på (Hjem)-knappen tapp [Applications] [Settings] [Initialization] [Format Memory] [SD Card].

 1. Tapp [Yes] når du blir bedt om det.

Hvis du vil avbryte, tapper du [No].
Det kan ta noen minutter å fullføre formateringen av microSD-kortet.